close
המטפלים שלנו

המטפלים שלנו

בחירת המטפלים והנחייתם

תהליך גיוס המטפלים

כל מטפל חדש עובר ראיון אישי ויסודי תוך בחינת ניסיון החיים והניסיון התעסוקתי לרבות: השכלה, שפות, מצב בריאותי, נפשי, יכולת בין-אישית ועוד. 

המטפלים עוברים מיון קפדני ונקלטים בחברה על ידי עובד מקצועי. לאחר מיכן עובר הקניה לו אבני היסוד והערכים לפיהם אנו עובדים וכמו כן נהלי החברה.

מגוון המטפלים שלנו עברו הכשרה מקצועית לטיפול בקשישים ע"י קורס מקצועי שנערך בחברתנו בפיקוח הצוות המקצועי ובהנחייתם. קורס זה מכיל הדרכה בנושאים ובעיות הקשורים לטיפול בקשיש,

ליחסים המשפחתיים בגילאים המבוגרים, בנושאים פסיכולוגים ובריאותיים וכו`. קורס זה מאפשר למטפלים לקבל כלים נוספים להתמודדות עם בעיות הזיקנה, ולהתחלק עם חבריהם בדרכי ההתמודדות ובנסיונות שכל אחד מהם עובר בנפרד בבית המטופל.

כמו כן ניתנת למטפלים הדרכה אישית ע"י העובד המקצועי בבעיות המתעוררות תוך כדי טיפול.

קשישות על ספסל

פניה מהירה

ערכי הטיפול שלנו בקשיש מתבצעים תוך הקפדה על:

תקשורת ואינטראקציה

תקשורת ואינטראקציה טובים עם הקשיש: התעניינות בקשיש, התייחסות אליו, ושיחה עימו.

התחשבות ברצונות

התחשבות ברצונות, בהרגלים ובצרכים של הקשיש – המטפל קשוב לבקשות הקשיש וצרכיו, ובמידת האפשר והמותר - מתאים את הטיפול להעדפות אלה.

עצמאות

שמירה על עצמאות הקשיש. המטפל מאפשר לקשיש לבצע את הפעילויות שהוא יכול לבצע – בעצמו, ומעודד אותו לניצול מרבי של יכולתו התפקודית.

שמירה על בטחון

שמירה על בטחון הקשיש. המטפל מקפיד על בטיחות במהלך מתן הטיפול, והוא ערני לתנאי הבטיחות בבית.

אמינות, הוגנות, וכבוד

יחס של אמינות, הוגנות, וכבוד כלפי הזקן והמשפחה. המטפל יוצר יחסים בין-אישיים הוגנים ואוירה מקצועית מכובדת.

גבולות התפקיד

שמירה על גבולות התפקיד מבחינת סוגי העזרה הניתנים ותדירות הביצוע במסגרת תכנית הטיפול.

ערנות לשינויים

ערנות לשינויים או לבעיות בתפקודו האישי של הקשיש, במצב בריאותו, בניהול משק ביתו וביחסיו עם סביבתו.

בחירת המטפל

הצוות המקצועי בוחר עבור הקשיש את המטפל המתאים לו ביותר בהתחשב בצרכיו, בנתוניו האישיים וכן בהתחשב ברצונו ומבוקשו.

רציפות בטיפול

במידה והמטפל הקבוע נעדר מעבודתו, יגיע לקשיש מטפל מחליף באופן זמני.

מעקב וביקורת

חברת מ.ט.ע דואגת להבטיח שכל קשיש יקבל את השירות המגיע לו והמתאים לצרכיו, לכן ישנה בדיקה עקבית אחר הדברים הבאים:

  • עבודה לפי תכנית הטיפול של הקשיש.
  • הגעה בזמן לקשיש לפי התכנית טיפול.
  • מילוי מכסת השעות במלואה.
  • אי עזיבת בית הקשיש לפני הזמן שנקבע.
  • תיאום מלא במידה ויש לקשיש מספר מטפלים.
קשישה חושבת2