חוק הסיעוד

חוק הסיעוד

22.01.2020
חוק הסיעוד
שתפו בדוא"ל
מדינת ישראל רואה חשיבות רבה בהישארותו של הקשיש בביתו, בחיק משפחתו, בסביבתו הטיבעית ובתוך הקהילה. לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.
חשוב לדעת: שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.
מהם תנאי הזכאות לקבלת מטפלת?

חמישה תנאים קובעים את זכאות לגמלת סיעוד, ואלה הם:

  1. הינך תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה.
  2. הכנסותך אינן עולות על הסכומים הבאים:

  1. קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, המשולמת על ידי מדינה אחרת, לא תילקח בחשבון כהכנסה.
  2. אינך מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים מן המוסד לביטוח לאומי
  3. אתה נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או אתה זקוק להשגחה בבית למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך.
  4. הגמלה מיועדת רק לקשישים הגרים בבית או בדיור מוגן (לא במוסד).
מה תהליך קבלת חוק סיעוד?

מהיא בדיקת יכולת התפקוד אותה מבצעת אחות ביטוח לאומי?
גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקודו היומיומי, והוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.
כדי לקבוע את מידת התלות של הקשיש באדם אחר בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר אח/ות מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש ויבדוק את יכולת התפקוד שלו. האח/ות יתאם את הביקור עם הקשיש או עם איש הקשר שלו.
כמה שעות אני אקבל מטפלת?
השיעורים שבהם ניתן השירות נקבעו ב- 3 רמות, לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או ההשגחה שהוא זקוק לה, זכות לקבלת שרותי סיעוד בבית: