close
מסגרות שירותים

מסגרות שירותים

חברת מ.ט.ע מעניקה שירותי סיעוד שמגיע עד אליכם

חברת מ.ט.ע מעניקה שירותי סיעוד בבתי הקשישים, בבתי חולים, בדיורים מוגנים ובכל מקום מגורים אחר באזורי השירות של מ.ט.ע.

פניה מהירה

אנו ספקים מורשים של הגופים הבאים:

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי

בהתאם לחוק הסיעוד.

לוגו קופות חולים

קופת חולים

השירות ניתן לחברי כל קופות החולים: כללית, מאוחדת, מכבי ולאומית.

קרן לרווחת השואה

הקרן לרווחת נפגעי השואה

ניצולי שואה ובני משפחתם

משרד הרווחה

משרד הרווחה

משרד הרווחה דרך העירייה והמועצות האזוריות.

משרד הביטחון

משרד הביטחון

שירותים סיעודיים לאגף שיקום הנכים ולאגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.

גורמים פרטיים

גורמים פרטיים

כל אדם פרטי הנדרש לשירותי סיעוד

ניתן להזמין מראש מטפלות (עבור תיירים, אירועים חד פעמיים וכיוב')