close
סל השירותים

סל השירותים

על השירותים הניתנים על ידינו

במסגרת חוק סיעוד של הביטוח הלאומי מקבלים זקנים הזקוקים לעזרה יומיומית מכסת שעות טיפול שבועית אותה הם יכולים לנצל, בין היתר, לטיפול אישי של מטפל/ת הבאים אליהם הביתה לעזור להם בתפקוד היומיומי. תפקידי המטפלת במסגרת גמלת סיעוד ידועים ומוגדרים בחוק הסיעוד והם כוללים:

הלבשה

על המטפלת לסייע בהלבשה והנעלה, כמו כן עליה לסייע בטיפול בכביסה, גיהוץ ובהתאמת הבגדים לעונה.

רחצה והיגיינה

על המטפלת לסייע ברחצה ובטיפול אישי, במידת הצורך
סיוע בהחלפת מוצרי ספיגה.

אכילה

על המטפלת לסייע בבישול, בקניית מצרכי המזון עבור הזקן
ובמידת הצורך בהאכלה.

ליווי

על המטפלת לסייע בליווי הזקן בהליכה בבית ומחוצה לו, כולל ליווי הזקן לבדיקות אצל רופא ובצאתו לסידורים.

ניקיון

על המטפלת לבצע משימות ניקיון קלות ובסיסיות, כגון - שטיפת כלים וסידור המטבח, ניקיון שטחי של חדר השינה, החלפת מצעים וסידור המיטה, ניקיון השירותים והמקלחת.

קשישות על ספסל

פניה מהירה

קשישה חושבת

הערות נוספות

* המטפלת מחויבות למכסת שעות ביום/בשבוע. יש לזכור כי ניצול יעיל ונכון של שעות הטיפול יהיה על ידי הכנת מטלות ידועות ומוכנות מראש.

* את מכסת שעות הטיפול המאושרת בגמלה ניתן להמיר בסל שירותים. סל השירותים מגמלת חוק ביטוח סיעוד כולל שירותים נוספים כמו: לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה וביקורים במרכז יום לקשיש. חשוב להתייעץ עם עובדת סוציאלית באשר לתכנית הטובה ביותר לניצול מקסימלי של מכסת השעות.

* כדאי לשקול אפשרות של בניית תכנית טיפול המשלבת גם שעות טיפול בבית וגם ביקורים במרכז יום לקשיש. כמו כן, גם אחרי שנבנתה תכנית טיפול עם עובדת סוציאלית שהיא רכזת הועדה לחוק סיעוד, ניתן לשנותה ולהתאימה לצרכים המשתנים.