עובדים זרים

עובדים זרים

22.01.2020
עובדים זרים
שתפו בדוא"ל
כאשר בן משפחה מבוגר זקוק לטיפול ולסיוע משך כל שעות היממה, משפחות רבות שוקלות אפשרות של העסקת עובד זר מגופי חברות עובדים זרים.
המטפל הזר שוהה בקביעות עם ההורה, מסייע לו בחיי היומיום ומאפשר קבלת עזרה שוטפת, וזאת מבלי שההורה נאלץ לעזוב את ביתו ואת סביבתו האהובים והמוכרים.
כארגון מקצועי לשירותי סיעוד, לנו במ.ט.ע יש ניסיון רב של מעל 25 שנים בליווי אלפי משפחות במהלך הקליטה וההעסקה של עובדים זרים.
כאשר אנו מקבלים פנייה של משפחה השוקלת אפשרות של העסקת עובדים זרים, אנו מלווים ומדריכים את המשפחה בתהליך ההשמה מאותן חברות עובדים זרים ובתהליך הקליטה, וכן ממשיכים ללוות את המשפחה ואת המטפל לאורך כל תקופת ההעסקה.
זכאות העסקת עובד זר: 
תנאי זכאות בסיסיים:
גיל: הגעה לגיל הפרישה לגברים ולנשים בהתאם לשנת הלידה
ניקוד במבחן תלות – A.D.L :
יש לצבור את הניקוד הבא:
1) 4.5 נקודות ומעלה.
2) 4 נקודות בתוספת ניקוד בודד.
*קשיש אשר הגיע לגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה גם אם צבר 4 נקודות A.D.L בלבד.
תוצאות מבחני התלות – ה- ADL נמסרים ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת הסמך, לכן אין צורך לצרפן לטופסי הבקשה.
יחסי עובד מעביד:
מספר העובדים הזרים בענף הסיעוד הולך ועולה בהתמדה. העבודה בענף הסיעוד נחשבת קשה יותר מבחינה נפשית ופיזית ומתגמלת פחות מהעבודה במקצועות אחרים עתירי עובדים זרים.
המעסיק עובד זר בענף סיעוד מחויב בתשלומים האלה:
אגרת בקשה להיתר – 300 ש"ח.
אגרה שנתית לחידוש היתר – 285 ש"ח.
תשלום חד-פעמי לתאגיד מורשה לתיווך עובדים זרים בעת השמת העובד הזר – עד 2,000 ש"ח.
תשלום חודשי קבוע לתאגיד מורשה לתיווך עובדים זרים – עד 70 ש"ח.
שכר העובד, תוספות וניכויים כחוק:
המעסיק עובד זר מחויב לשלם לעובד לפחות שכר מינימום לחודש עבודה במשרה מלאה – עד 186 שעות בחודש.
כיום שכר המינימום הוא 4,300 ש"ח בחודש לערך.
העובד זכאי לדמי הבראה: בתום שנת עבודה העובד זכאי לחמישה ימי הבראה ולתשלום של של 371 ש"ח לכל יום, בשנה השנייה והשלישית הוא זכאי לשישה ימים בשנה, מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית הוא זכאי לשבעה ימים בשנה.
העובד זכאי לימי חופשה: יום מנוחה שבועי לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ותשעה ימי חג בשנה לפי דתו.
נוסף על כך הוא זכאי לחופשה שנתית – בכל אחת מארבע השנים הראשונות 12 ימי חופשה בשנה, ומהשנה החמישית 14 ימי חופשה בשנה.
ניכויים כחוק משכר העובד:
משכרו של העובד הזר אפשר לנכות עד 25% בעבור:
א. ביטוח בריאות
ב. שכר דירה
ג. ניכויים בעבור חשמל, מים וארנונה
מקור המימון להעסקת העובד הזר:
קצבת סיעוד ניתנת למי שנמצאו תלויים בעזרה. קצבת זו ניתנת בשעות סיעוד: מקבל הקצבה זכאי ל 9.75 עד 18 שעות סיעוד, לפי מידת תלותו בסיוע.