פטור מתשלום דמי ב"ל לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד

פטור מתשלום דמי ב"ל לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד

22.01.2020
פטור מתשלום דמי ב"ל לעובד זר המקבל כסף מחברת סיעוד
שתפו בדוא"ל
בשורה משמחת למשפחות להן בן משפחה סיעודי הזקוק לעובד זר: החל מחודש ינואר 2014 מקבל קצבת סיעוד, המעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על תוספת השכר המשולמת על ידו לעובד הזר כך עולה מאיגרת שנשלחה מאגף הגביה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי.
הפטור יתקבל בהתקיים כל התנאים הבאים: המעסיק פתח תיק בביטוח הלאומי עבור העסקת עובד זר (גם אם בפועל הוא פטור על פי כללים אלו מדיווח ותשלום), השכר המשולם על ידי המעסיק כהשלמת שכר (השלמה מעל השכר המשולם על ידי חברת הסיעוד) אינו עולה על 3,000 ש"ח לחודש ואם השלמת השכר המשולמת על ידי המעסיק עולה על 3,000 ש"ח המעסיק חייב לדווח ולשלם על כל השכר שהוא משלם לעובד והמעסיק משלם את השלמת השכר בהעברה בנקאית לחשבון העובד הזר, או בהמחאה לפקודת העובד הזר.
במקרים בהם העובד יגיש תביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת הבסיס לגמלה, יתבקשו המעסיק והעובד להמציא הוכחות על תשלום השכר, כגון: תדפיס חשבון שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית.
מנכ"ל חברת הסיעוד מ.ט.ע, אילן זהר, מסר: "הודעת המוסד לביטוח לאומי הינה החלטה נבונה. זהו צעד מבורך המקל על המשפחות בצורה משמעותית. משפחות רבות פנו אליי בבקשה לסייע בחישוב התשלום לביטוח הלאומי בגין העובד הזר, תשלום המתבטא בסכומי כסף לא קטנים וביטול הצורך בתשלום מקל עליהן מאוד ומסיר מכשול בירוקרטי מיותר".