שירותי סמך מקצועי

שירותי סמך מקצועי

29.01.2020
שירותי סמך מקצועי
שתפו בדוא"ל

במסגרת שירותי הסמך המקצועיים, מציעה חברת מ.ט.ע למטופליה ולמשפחותיהם מספר פתרונות המסייעים בקיום שגרת חיים נוחה

סומכת למשפחה
הסומכת מסייעת להורה (על פי רוב האם) ומדריכה אותו בתחום אחד לפחות מתוך שבעה תחומים: ניהול משק בית, שמירה על בטיחות בבית, ניהול תקציב המשפחה, טיפול בצרכים הפיזיים של הילד, התייחסות רגשית של הורה לילד, תפקוד חברתי של הורה ושמירה על הקשר של ההורה עם גורמים בקהילה.

עובד-סמך מקצועי-תיווכי לזקן
המטפל עובד עם מספר מטופלים בו-זמנית, מסייע להם או ו/או מבצע למענם משימות קצרות מועד. העבודה עם הקשישים נעשית ברמה פרטנית וקהילתית, ועוסקת בתחום אחד לפחות מתוך שלושה תחומים: טיפול סביבתי, מעקב אחר מצבו של הזקן וכן סיוע בביצוע פרויקטים קהילתיים ובארגונם.

סייעת לשילוב ילדים חריגים במעונות-יום ובמשפחתונים
הסייעת לשילוב עוזרת לילד החריג (עד גיל 3) להשתלב במסגרת מעון או משפחתון רגיל. הסייעת עובדת עם הילד לפי תוכנית טיפול שנקבעת על ידי המכון להתפתחות הילד, תוך התמקדות בשלושה תחומים: עבודה עם הילד במעון או במשפחתון, קשר עם הורי הילד ושמירה על קשר עם גורמים מטפלים.

מטפח אישי לילד
המטפח מסייע לילדים בני 3 עד 18 הסובלים מנכות וכן מדריך אותם, במספר תחומים: ניצול שעות הפנאי, הקניית מיומנות חברתיות, אישיות ולימודיות; וכן קיום קשר עם הורי הילד ועם גורמים בקהילה.

מטפל אישי
המטפל מסייע למטופל בתחומים שונים, בהם הוא מתקשה לקיים אורח יום יומי תקין בשל מוגבלויותיו. הטיפול עוסק באחד או ביותר מתוך ארבעה תחומים: טיפול אישי והשגחה, ניהול משק הבית, קיום קשרים עם הקהילה וכן קיום קשר עם משפחת המטופל.

עוזר בניהול משק הבית
העוזר בניהול משק הבית מסייע למספר יחידים ו/או למשפחות בו-זמנית, כאשר קיים קושי זמני או קבוע בניהול משק הבית. הסיוע ניתן בניקיון הבית וכן בכביסה וגיהוץ.

קיימים שני תחומים נוספים המשותפים לכל התפקידים הסמך-מקצועיים: ארגון העבודה וכן תקשורת ואינטראקציה עם הלקוח.